Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II

w Sędziszowie Małopolskim

Osiedle Młodych 20, 39-120 Sędziszów Młp.

tel. 17/2216825      e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP 818-14-39-116     REGON 690034020


 

RADA RODZICÓW 

 rok szkolny 2015/2016

 

Wybory do Rady Rodziców

W dniu 24 września 2015 r., podczas pierwszej w tym roku szkolnym wywiadówki, rodzice wybrali swoich przedstawicieli do rad klasowych oraz do Szkolnej Rady Rodziców.

W skład Szkolnej Rady Rodziców weszli:

 0 A

 Pani Anna Weiner

 0 B

 Pani Magdalena Czarnik

 I A

 Pani Bożena Kmieć

 I B

 Pani Anna Dziurzyńska

 I C

 Pan Wiesław Jordan

 II A

 Pani Agnieszka Delikat

 II B

 Pani Bernadetta Pichla

 II C

 Pani Bożena Świniuch

 III A

 Pani Anna Bukowska-Kocur

 III B

 Pani Aneta Darłak

 IV A 

 Pani Anna Lalicka-Warzocha

 IV B

 Pani Wioletta Berlik

 V A

 Pan Andrzej Pękala

 VI A

 Pani Joanna Ortyl-Zygmaniak

 VI B 

 Pani Iwona Dobrzańska

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Pani Iwona Dobrzańska

Z-ca: Pani Wioletta Berlik

Skarbnik: Pani Anna Lalicka-Warzocha

Sekretarz: Pani Anna Dziurzyńska


Podczas pierwszego posiedzenia, Rada Rodziców podjęła uchwały:

1. w sprawie przyjęcia Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki;
2. w sprawie zaopiniowania propozycji dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
3. w sprawie zaopiniowania propozycji do planu finansowego szkoły.

Ustalono wysokość składki na potrzeby Rady Rodziców:

• 20 zł od pierwszego dziecka w szkole,
• 15 zł od drugiego dziecka w szkole,
• kolejne dzieci są zwolnione ze składki.

 

Regulamin Rady Rodziców

OTWÓRZ

 

Drodzy Rodzice!

Pamiętajcie o tym, iż rola rodziców w stosunku do nauki szkolnej dziecka powinna przede wszystkim polegać na żywym i systematycznym okazywaniu  zainteresowania jego sprawami szkolnymi przez cały czas nauki.

Troska o powodzenie dziecka w nauce, zapobieganie niepowodzeniom szkolnym wymaga od rodziców znacznego wysiłku, niemałego wkładu pracy. Jest to jednak wkład, który procentuje w postaci sukcesów szkolnych dziecka, a także jego przyszłych osiągnięciach już w samodzielnym, dojrzałym życiu.

Bibliografia: Życie Szkoły nr 4, 1999 r.